آرشیو دسته ها: قطارهای رجا

اطلاعیه پیش فروش بلیط کلیه قطار های نوروزی

اطلاعیه

فروش بلیط کلیه قطارهای مسافری برای حرکت در 94/12/25 لغایت 95/01/15 (نوروز 95) به شرح زیر انجام خواهد شد.

1-محورهای آذربایجان ، شمالغرب ، شمال و قطارهای کمربندی این محور ها از ساعت 7/00 صبح روز سه شنبه مورخه 94/06/11 انجام خواهد شد.

2-محورهای جنوب ،جنوب شرق ،(بندرعباس،کرمان ،یزد،اصفهان ،زاهدان ،شیراز)وقطارهای کمربندی این محورها در ساعت  7/00 صبح روز چهارشنبه مورخه   94/11/07 انجام خواهد شد.

3.محور خراسان شامل قطارهای (تهران – مشهد ، تهران-شاهرود ، تهران سمنان ، سمنان-مشهد ، شاهرود-مشهد ، تهران-نیشابور ، تهران-خواف ، تهران-طبس ، آزادور-مشهد ، طبس-مشهد ، سرخس-مشهد)وبالعکس از ساعت 7/00 صبح روز پنجشنبه مورخه 94/11/08 انجام خواهد شد.

“همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد.

با تشکر – نمایندگی فروش رجاء